Zgodovina


Zapisnik prvega sestanka pred ustanovitvijo društva leta 1924 se začne z besedami: »Z Bogom pričeto 1924«. V nadaljevanju pa piše »Vsled večjih pojavov požarov se je pod ustanovitelju Alojziju Strmanu priredi ustanovi sestanek, na katerem se je sklenilo ustanoviti pros. gasil. društvo za Kostrevnico in Lupinico.

Na prvem sestanku se je izvolil pripravljalni odbor, ki jima nalogo pripraviti vse potrebno za ustanovitev gas. društva. V pripravljeni odbor so bili izvoljeni sedeči: Alojzij Strman, Anton Sirk, Janez Golob, Anton Knez in Alojzij Jesenšek. In ti so postavili gasilski dom, in ustanovili društvo.« (citat iz knjige zapisnikov).

Že 8. septembra istega leta je bil sklican ustanovni občni zbor društva, na katerem je prisostvovalo 39 ustanovnih članov s področja Kostrevnice, med njimi pa je bilo kar nekaj lokalnih veljakov tudi od drugje. Razdelili so si naloge in že teden dni kasneje pričeli graditi gasilski dom, ki je bil še istega leta tudi pod streho. Zemljišče za gasilski dom je podaril Anton Kotar.

PGD Kostrevnica
Otvoritev gasilskega doma leta 1924

Leta 1925 so si gasilci zadali cilj kupiti ročno brizgalko. Po več neuspešnih akcijah, da bi kupili novo, so se odločili za nakup ročne brizgalne na konjsko vprego, ki so jo kupili od Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje. Ker je bilo potrebno zbrati dovolj denarnih sredstev, so istega leta priredili prvo gasilsko veselico.

Društvo se je skokovito razvijalo, kljub temu da je med člani prihajalo do nesoglasij predvsem zaradi različne politične pripadnosti. Leta 1928 so kupili novo manjšo ročno brizgalno češke izdelave. Leta 1931 so se soočili s prostorsko stisko, zato so dogradili gasilski dom, ki je v tej obliki ostal vse do leta 1982. V novem gasilskem domu sta prostor dobila tudi Podružnična šola Kostrevnica, ki je v njem delovala 22 let, in Kulturno-prosvetno društvo Ivan Bartl.

Gasilsko društvo je bilo do leta 1941 aktivno, v času druge svetovne vojne pa je zaradi ukaza okupatorja prenehalo z delom. Zaradi vojne ni utrpelo posebne škode in je leta 1946 začelo ponovno delovati.

PGD Kostrevnica
Prevzem rabljene črpalke, ki so jo člani leta 1925 kupili od PGD Zagorje

Prva povojna leta je bil cilj gasilcev pridobiti čim več novih članov in jih usposobiti v gasilskih veščinah. Leta 1952 so pridobili prvo motorno brizgalno »Rakovico«. Ob 30-letnici delovanja so razvili prvi društveni prapor.

PGD Kostrevnica
Gasilski dom ob 30 – letnici delovanja

V 70-ih letih so člani aktivno sodelovali pri gradnji zadružnega doma v Kostrevnici. Po letu 1970 je društvo doživelo ponoven skokovit razvoj predvsem v tehničnem smislu, saj so 1972 kupili novo motorno brizgalno »Sora«, 1974 pa prvo gasilsko vozilo IMV.

Zaradi težav, ki jih je povzročala »Sora«, so že leta 1981 kupili motorno brizgalno Rosenbauer. Leta 1982 so začeli z aktivnostmi za dograditev gasilskega doma. Pridobili so novo orodjarno in stolp. V letu 1994 so razvili nov društveni prapor, leto zatem pa kupili rabljeno gasilsko vozilo TAM, ki so ga predelali v orodno vozilo GV-1. Leta 1998 je vodenje društva prevzela nova – mlajša vodstvena generacija. V istem letu so na gasilski dom namestili kip svetega Florjana in pričeli z oživljanjem dela z mladino in dela na operativnem področju. V letu 1999 so se pričeli prvi pogovori o gradnji novega doma, ki se je začela v letu 2003. Dom je bil dograjen v letu 2006 in po tehničnem prevzemu in s tem pridobitvi uporabnega dovoljenja uradno predan v uporabo leta 2008, ko je društvo kupilo tudi novo gasilsko cisterno s taktično oznako GVC 16-25. Leta 2014 je bilo zamenjano še vozilo GV-1 z vozilom za prevoz moštva (GVM-1).

Načelniki – predsedniki:

Anton Sirk 1924–1925
Leopold Strman 1925–1926
Ivan Golob 1926–1946
Anton Kotar 1946–1951
Franc Perme 1951–1955
Jože Sirk 1955–1957
Franc Kotar 1957–1959
Stane Poglajen 1959–1960
Franc Kotar 1960–1962
Tone Tomažič 1962–1968
Anton Čož 1968–1970
Polde Dobravec 1970–1972
Tone Tomažič 1972–1976
Slavko Elsner 1976–1980
Anton Golob 1980–1990
Anton Sirk 1990–1998
Mitja Jesenšek 1998–

Poveljniki:

Jožef Sušnik 1924–1925
Alojz Rozina 1925–1940
Franc Perme 1940–1946
Franc Repina 1946–1949
Viktor Okrogar 1949–1953
Ciril Čož 1953–1956
Janez Kotar 1956–1970
Zvone Elsner 1970–1975
Janez Kotar 1975–1976
Anton Sirk 1976–1988
Janez Pevec 1988–1990
Ciril Elsner 1990–1998
Janko Zaman 1998–2013
Urban Habe 2013–
Ustanovni člani:

Jakob Berlič, Pavle Bric, Jože Božič, Jožef Čopar, Anton Dobravec, Jožefa Dobravec, Anton Dolšek, Ernest Drčar, Alojz Golob, Ivan Golob, Marija Groznik, Franjo Izgoršek, Alojz Jesenšek, Anton Jesenšek, Franjo Knaflič, Anton Knez, Jože Koritnik, Anton Kotar, Ivana Lovše, Vinko Naglič, Ana Perme, Franc Perme Martin Perme, Alojz Poglajen, Alojz Potisek, Martin Potisek, Franjo Renko, Franc Repina, Alojz Rozina, Anton Sirk, Franjo Sirk, Alojz Strman, Leopold Strman, Miha Strman, Ana Sušnik, Jožef Sušnik, Alojzija Tomažič, Jože Tomažič, Marija Zorc.