O društvu


Prostovoljno gasilsko društvo Kostrevnica je gasilsko društvo I. kategorije. Nahajamo se v občini Šmartno pri Litiji, v neposredni bližini gradu Bogenšperk. Sedež društva je na naslovu Velika Kostrevnica 38, kjer se nahaja tudi gasilski dom. Smo eno izmed devetih prostovoljnih gasilskih društev v Občini Šmartno pri Litiji in smo člani Gasilske zveze Šmartno pri Litiji, ki spada v Regijo Ljubljana III.

Področje delovanja:

Bogenšperk, Dvor, Ježce, Ježni Vrh, Lupinica, Razbore, Mala Kostrevnica, Mulhe, Obla Gorica (del), Stara Gora (del), Velika Kostrevnica, Višnji Grm.

Skupno pokrivamo 12,80 km2 površin, ki jih v večji meri predstavljajo gozdovi in travniki.
Oglejte si zemljevid področja delovanja.

 

Osnovna dejavnost društva je zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah.

Z Občino Šmartno pri Litiji imamo tudi podpisano pogodbo za posredovanje v prometnih nesrečah ter ostalih tehničnih intervencijah.

Oglejte si zadnje intervencije.

Razpolagamo z voziloma GVC 16/25 in GVM-1.

Ob 90 letnici društva smo izdelali tudi logotip društva.
Le ta predstavlja ogenj v katerega pada kaplja vode in ga gasi. V omenjeni kaplji je v ozadju razpiralo za tehnično reševanje s katerim predstavljamo, da društvo posreduje tudi ob tehničnih intervencijah. V ospredju je čelada iz aluminija kot eden od najbolj prepoznavnih znakov slovenskega gasilstva. Okoli njiju je ovita cev, ki predstavlja, da gre za društvo, ki je bilo ustanovljeno za pomoč pri gašenju požarov.

PGD Kostrevnica

Naš slogan pa se glasi:

Za pomoč na voljo dan in noč!