Vodstvo

Upravni odbor:                  Čin:               Funkcija:

Mitja Jesenšek GČ I. st. predsednik
Urban Habe GČ I. st. poveljnik
Vid Zagorc Sirk VG predsednik mladinske komisije
Radoslav Jesenšek G II. st. predsednik komisije za veterane
Rok Jesenšek NGČ I. st blagajnik
Anže Jerman G tajnik
Jure Tomažič član UO
Miha Tomažič G I. st član UO
Simon Savšek VG član UO

 

Poveljstvo:             

Urban Habe GČ I. st. poveljnik
Janko Zaman GČ II. st. namestnik poveljnika
Alojz Poglajen NGČ II. st. orodjar

 

Nadzorni odbor:            

Branko Kotar VG predsednik NO
Ciril Elsner G II. st. član NO
Anton Golob G II. st član NO

 

Disciplinska komisija:

Martin Tomažič predsednik DK
Jože Firm VG član DK
Marko Elsner G II. st. član DK