Področje delovanja


PGD Kostrevnica
Karta področja delovanja PGD Kostrevnica

Pokrivamo naslednja območja:

 • Bogenšperk
 • Dvor
 • Ježce
 • Ježni Vrh
 • Lupinica
 • Razbore
 • Mala Kostrevnica
 • Mulhe
 • Obla Gorica (del)
 • Stara Gora (del)
 • Velika Kostrevnica
 • Višnji Grm

Skupno pokrivamo 12,8 km2 površin, ki jih v večji meri predstavljajo gozdovi in travniki.