Vodstvo


Upravni odbor:                  Čin:               Funkcija:

Mitja JesenšekGČ I. st.predsednik
Urban HabeGČ I. st.poveljnik
Kaja Tomažič tajnik
Rok JesenšekNGČ I. stblagajnik
Laura Kotar predsednica mladinske komisije
Marko Kepa predsednik komisije za veterane
Anže Jerman član UO
Branko Kotar član UO
Miha Smuk član UO
Miha Tomažiččlan UO
Vid Zagorc Sirkčlan UO

Poveljstvo:             

Urban HabeGČ I. st.poveljnik
Klemen Poglajennamestnik poveljnika

Nadzorni odbor:            

Tadej Sirk predsednik NO
Marjan Čožčlan NO
Sebastjan Kos član NO

Disciplinska komisija:

Jože Firm VG predsednik DK
Anton Golob član DK
Alojz Poglajenčlan DK