Članstvo


Pionirke 10
Pionirji 18
Mladinke 12
Mladinci 14
Pripravniki 9
Pripravnice 13
Operativni član  62
Operativna članica 12
Veteranke 0
Veterani 14
Prostovoljni gasilec 9
SKUPAJ ČLANOV 173