Odstranjevanje posledic žledoloma

Nalagam zemljevid....
Datum/Čas
04.02.2014
08:00
Lokacija
Ježce
Kategorije

Sodelovali so 4 operativni gasilci.

Ker krajani že več dni niso imeli električne energije, smo po dogovoru z Elektro službo odšli na pomoč pri čiščenju trase daljnovodov. Najprej smo očistili traso Ježce–Ježni Vrh, s tem smo zagotovili možnost popravila daljnovoda ter posledično električno energijo na Ježnem Vrhu. Nato smo očistili še traso Kostrevnica–Jelša. Skupaj smo bili na terenu preko 8 ur.