Odstranjevanje posledic žledoloma

Nalagam zemljevid....
Datum/Čas
02.02.2014
09:28
Lokacija
Bogenšperk
Kategorije

Sodelovalo je 5 gasilcev na terenu ter 7 v pripravljenosti v GD.

Obveščeni smo bili o podrtem drevju na relaciji Bogenšperk–Temenica. Odstranili smo 6 dreves, ki so bila podrta čez cesto od Bogenšperka do Sobrač. Naredili še kontrolno vožnjo Kostrevnica–Ježce ter odstranili 1 drevo in več polomljenih vej.