Oddaja poslovnega prostora

Nalagam zemljevid....
Datum/Čas
20.07.2015
20:00

PGD Kostrevnica oddaja v najem poslovni prostor – gostinski lokal v pritličju gasilskega doma v izmeri 68 m2. Zgrajen je bil leta 2007 in ima osemletno tradicijo obratovanja brez prekinitve. Lokacija je v centru vasi in je povezana s pešpotjo do gradu Bogenšperk. Oprema in inventar v lokalu je last dosedanjega najemnika s katerim se je možno dogovoriti za odkup. Za vse dodatne informacije nam pišite na naslov: info@pgd-kostrevnica.si kjer se lahko dogovorite tudi za ogled prostora.

Pisne ponudbe za najem nam pošljite s priporočeno pošiljko do 20.7.2015 na naslov: PGD Kostrevnica, Velika Kostrevnica 38, 1275 Šmartno pri Litiji s pripisom »PONUDBA«.

PGD Kostrevnica

Gostinski lokal – PGD Kostrevnica