Vetrolom

Nalagam zemljevid....
Datum/Čas
29.07.2013
17:00
Kategorije

Območje delovanja društva je zajel močan veter in povzročil veliko nevšečnosti, ki smo jih odpravljali po naslednjem vrstnem redu:
Podrto drevo na cesti Mala Kostrevnica–Jablanica, 2 gasilca
Prekrivanje streh v Mali Kostrevnici na štirih naslovih, kjer je sodelovalo 20 gasilcev
Prekrivanje streh v Veliki Kostrevnici, kjer je sodelovalo 10 gasilcev
Podrto drevo in vejevje na cesti Lupinica–Ježce, 2 gasilca
Prekrivanje strehe v Veliki Kostrevnici – gospodarski objekt, 5 gasilcev

Vmes smo opravili več malenkosti.
Zaradi teme smo zaključili z interveniranji ob 21.15. Ob 20.45 sta dva gasilca opravila pregled stanja na celem terenu. Po grobih ocenah je bilo poškodovanih preko 40 streh, deloma so bile uničene vrtnine in poljščine, podrtih več dreves. Pogrešanega je bilo nekaj inventarja, ki ga je odnesel veter.