Slovesnost ob 130 – letnici PGD Šmartno

Zemljevid ni na voljo
Datum/Čas
19.09.2014 - 20.09.2014
Cel dan
Kategorije

V petek 19. 9. smo se udeležili slavnostne seje ob 130 – letnici delovanja PGD Šmartno. Na seji je bil poleg podelitve društvenih priznanj in odlikovanj predstavljen tudi zbornik, ki so ga šmarski gasilci izdali ob tem visokem jubileju.
V soboto 20. 9. pa smo bili tudi člani PGD Kostrevnica sestavni del parade, v kateri so sodelovala gasilska društva iz GZ Šmartno, gostje, konjeniki, konjska vprega, pihalni orkester, folklora in gasilska vozila.
V znak dobrega sodelovanja med društvi pa smo prejeli tudi zahvalo za pomoč pri delu in razvoju društva.
Po proslavi je sledila veselica z ansamblom Kolovrat.