Sestanek vseh operativnih članov PGD Kostrevnica

Nalagam zemljevid....
Datum/Čas
12.05.2015
20:00 - 21:00
Lokacija
GD Kostrevnica

Na podlagi pravilnika o organizaciji poslovanja PGD Kostrevnica sklicujem sestanek vseh operativnih članov PGD Kostrevnica, ki bo v
torek, 12. maja 2015 ob 20. uri v sejni sobi gasilskega doma v Kostrevnici.
Predlagam naslednji dnevni red:

1. Delo operativne enote v prihodnjem obdobju
2. Osnovne informacije o delovanju sistema dodatnega alarmiranja
3. Razno
Prosim za zanesljivo in točno udeležbo!

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Poveljnik PGD Kostrevnica:
Urban Habe l.r.